Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Budowa potencjału WSHiP odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

brak przerwy w pracy, ładowacz czołowy zetor, wniosek o 1000 na dziecko, patyki zelów, zzoz, glinianka mapa, paragraf grafika, jak pobrać zaświadczenie o niekaralności, promuje łódzkie, inter groclin, zespół szkół w nowej słupi, kontakt wzrokowy, certyfikat znajomości języka angielskiego, 300 plus kiedy składać wniosek, życzenia wielkanocn

yyyyy

Możliwość komentowania Budowa potencjału WSHiP odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy została wyłączona