Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku Radio Białystok Spółka Akcyjna

Białystok

Podlaskie

Powiat m. Białystok

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

cisoń, 2 kwietnia wolne, stan wyjątkowy na granicy, słabe strony zawodowe, obostrzenia sklepy

yyyyy

Możliwość komentowania Bogactwo rozwiązań – kapitałem firmy została wyłączona