Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Bliżej rynku pracy – program rozwoju kompetencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

przedszkole ala i kot, zakażenia 27 stycznia 2022, dom bez pozwolenia 70m2 przepisy 2021, wywiad epidemiologiczny covid, rejestr pedofili, dołączam czy załączam, symptomy stresu

yyyyy

Możliwość komentowania Bliżej rynku pracy – program rozwoju kompetencji została wyłączona