Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

„Barwy dzieciństwa”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lubelskie

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

stowarzyszenie

zdjęcia flagi polski, nowy lad mieszkania, porzucenie pracy przez pracownika konsekwencje, kobiety w armii, rynek bankowy, harować jak wół, biblioteki mielec

yyyyy

Możliwość komentowania „Barwy dzieciństwa” została wyłączona