Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice

Śląskie

Powiat m. Katowice

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

muzeum środa śląska, krk co to znaczy, ofiary i wojny światowej, umowa o pracę ze stawką godzinową

yyyyy

Możliwość komentowania Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH została wyłączona