Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lubelskie

Fundacja Fuga Mundi

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

korty tenisowe obostrzenia, agroreg nowa ruda, elwiko, mapa czarnogóra, stare babice szkoła, mtm industries, kolbuszowa trasa, ilu zakazonych, krus dotacje na działalność pozarolniczą 2021, państwowa inspekcją sanitarną kontakt

yyyyy

Możliwość komentowania Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi została wyłączona